Yudai Shigeoka vs Melvin Jerusalem Scorecard by MrChicken


scorecard by MRCHICKEN
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
YUDAI SHIGEOKA
9
10
8
10
10
8
9
10
9
10
10
10
113
MELVIN JERUSALEM
10
9
10
9
9
10
10
9
10
9
9
9
113

Fight:Winner: 
0
More:

Yudai Shigeoka

Melvin JerusalemWe do need help growing, please share: