Shinji Takehara vs Sung Chun Lee Scorecard by Metalhead123


scorecard by METALHEAD123
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
SHINJI TAKEHARA
9
10
9
9
10
9
9
10
75
SUNG CHUN LEE
10
9
10
10
9
10
10
9
77

Fight:Winner: 
0
More:

Shinji Takehara

Sung Chun LeeWe do need help growing, please share: