Jaime Munguia vs Tureano Johnson Scorecard by Metalhead123


scorecard by METALHEAD123
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
JAIME MUNGUIA
9
10
10
9
10
10
58
TUREANO JOHNSON
10
9
9
10
9
9
56

Fight:More:

Jaime Munguia

Tureano JohnsonWe do need help growing, please share: