Jaime Munguia vs Gary O'Sullivan Scorecard by Chris M95


scorecard by CHRIS M95
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
JAIME MUNGUIA
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
98
GARY O'SULLIVAN
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
91

Fight:Winner: 
More:

Jaime Munguia

Gary O'SullivanWe do need help growing, please share: