Devin Haney vs Vasyl Lomachenko Scorecard by Rex Siu


scorecard by REX SIU
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
DEVIN HANEY
9
10
9
9
10
10
10
9
9
9
9
10
113
VASYL LOMACHENKO
10
9
10
10
9
9
9
10
10
10
10
9
115

Fight:Winner: 
0
More:

Devin Haney

Vasyl LomachenkoWe do need help growing, please share: