Vyacheslav Glazkov

Vyacheslav Glazkov Fights in the Vault:

Date: 
Saturday, August 9, 2014
Fan Cards: 
0
Fan Rating: 
0
No votes yet
Date: 
Saturday, August 9, 2014
Fan Cards: 
1
Fan Rating: 
0
No votes yet
Date: 
Saturday, March 15, 2014
Fan Cards: 
0
Fan Rating: 
0
No votes yet
Date: 
Saturday, February 23, 2013
Fan Cards: 
3
Fan Rating: 
3
Average: 3 (1 vote)

Fights in the Vault:

Date: 
Saturday, January 16, 2016
Fan Cards: 
7
Fan Rating: 
2
Average: 2 (2 votes)
Date: 
Saturday, March 14, 2015
Fan Cards: 
2
Fan Rating: 
0
No votes yet