Sven Ottke vs Byron Mitchell Scorecard by Boxing Knowledge


scorecard by BOXING KNOWLEDGE
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
SVEN OTTKE
9
9
9
9
10
10
10
9
10
10
10
9
114
BYRON MITCHELL
10
10
10
10
9
9
9
10
9
9
9
10
114

Fight:More:

Sven Ottke

Byron MitchellWe do need help growing, please share: