Keith Thurman vs. Leonard Bundu Scorecard by albertocastany


scorecard by ALBERTOCASTANY
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
KEITH THURMAN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
LEONARD BUNDU
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
107

Fight:More:

Keith Thurman

Leonard BunduWe do need help growing, please share: