Jaime Munguia vs Gary O'Sullivan Scorecard by Bloodmoney80


scorecard by BLOODMONEY80
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
JAIME MUNGUIA
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
98
GARY O'SULLIVAN
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
91

Fight:More:

Jaime Munguia

Gary O'SullivanWe do need help growing, please share: