Brian Ceballo vs Bakhtiyar Eyubov Scorecard by SalTnutZ1


scorecard by SALTNUTZ1
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
BRIAN CEBALLO
10
10
10
10
10
10
10
10
80
BAKHTIYAR EYUBOV
9
9
9
9
9
9
9
9
72

Fight:More:

Brian Ceballo

Bakhtiyar EyubovWe do need help growing, please share: