Billy Joe Saunders vs David Lemieux Scorecard by aburius


scorecard by ABURIUS
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
BILLY JOE SAUNDERS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
DAVID LEMIEUX
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
110

Fight:More:

Billy Joe Saunders

David LemieuxWe do need help growing, please share: